Arhitektide Liit

© 2008—2017

Võidu silla ja Karlova sadama vahelise kallasraja/kergliiklustee eskiis

eelprojekt / 2016 / tellija: Tartu linn / kaasautorid: Uku Mark Pärtel, Kristjan Talistu

Jõeäärse mõtestamisega soovitakse saavutada terviklik, võimalikult väheste katkestustega kallasrada, mis on ennekõike hea ruumikvaliteediga ning pigem tagasihoidliku disainiga.

Jõeäärne kui keskkond on väärtuslik iseenesest, nii et väärtused on välja puhastatud ja lihtsate loomulike sekkumistega kasutatavaks ja mugavaks tehtud. Silmas on peetud põhimõtet, et pigem rohkem teiseseid istumiskohti kui üks hinnaline disainpink, pigem jalad vette kui kindlustatud kallas, vähem kaameraid ja rohkem sotsiaalset kontrolli.

Lihtsama näoga keskkond on lõppkokkuvõttes kvaliteetsem, sest suhtleb avatumalt ja julgustab igast ühiskonnagrupist kasutajaid ligi astuma, selmet elitaarsusega peletada. Mida rohkem kasutajaid, seda turvalisem ja sotsiaalselt valvatum keskkond on.

Seega on kallasrada kujundatud, pidades silmas juba olemasolevaid kasutajagruppe, tegevusi. Uutele arendustele annab eskiis suuniseid üldiste kasutusprintsiipide osas, mida piirkonda tulijad peavad silmas pidama kalda äärde funktsioonide kavandamisel.