Arhitektide Liit

© 2008—2017

Eesti Rahva Muuseumi välialad

Tööprojekt / 2010-2016 / tellijad: HG Arhitektuur, DGT Architects / pindala: 411 212 m² / eriosad: EA Reng / kaasautor: Henn Runnel

Töö raames koostati ERM-i välialadele tööprojekti tasemel üld- ja detailjoonised, sh. materjalide ning ehitustoodete täpsed kirjeldused ja loetelud. Ülesanne oli viia projekteerimise senine sisu ja vorm kooskõlla Eestis kehtivate standarditega ja kohalike oludega. Korrigeeriti üldstruktuuri, maapinna planeerimist ja materjalidevalikut sh. taimi. Lahendust kohandati koostöös hoone ning haljastuskontseptsiooni arhitektidega mitmes etapis aastate vältel.

Foto Tiit Sild