Arhitektide Liit

© 2008—2017

Roosi tänav

Eskiis-, põhi- ja tööprojekt / 2013-2015, ehitus 2016 / tellijad: Tartu linn, Tinter Projekt OÜ / peatöövõtja, inseneriosad: Tinter Projekt OÜ / kaasautorid: Tajuruum OÜ (eskiisi staadiumis), Paik Arhitektid OÜ (põhi- ja tööprojekt)

Roosi tänava ümbersättimise eesmärk on linnasüdame ja Raadi vahelise distantsi mentaalne lühendamine Roosi tänava aktiviseerimise kaudu. Vahemaa näilisel kokkutõmbumisel nihkub muuseum linnale lähemale, muutudes sel viisil kättesaadavamaks eriti kergliiklejatele. Lisaks tekib Roosi tänava näol Tartu jaoks uut tüüpi tänav-väljak, mis lisaks huvitavale teekonnale pakub soovijaile viibimiskohti, tegevust ja vaatamist. Roosi tänav seob vaheväravana ERM-i ja linnasüdame kokku. Tänav on linnaruumiliselt mugav, sidus ja atraktiivne, eelistatud on jalakäijad-kergliiklejad.

Roosi tänav on struktureeritud põhimõttel, et linna poolt Raadile liikudes on tänava vasak pool kavandatud peamise jalakäijate promenaadina. Promenaadi läbib katkematu 3,5 m laiune ühesuguse tumehalli tänavakivist katendiga lõik. Lõiku raamistavad vastavalt tänavaruumi laiusele kas püsikud, põõsad ja/või puud. Tänava parem pool on kitsam ja asfaldiga, võimaldades vajadusel kiiret peatusteta liikumist.
ERM-i poolsesse tänavaotsa on kavandatud väljak. Väljak on kergliikleja paraadsissepääs muuseumialale, mis avab jalutajale vaate Eesti Rahva Muuseumile. Ühtlasi on see väljak sissejuhatuseks teekonnale muuseumist kesklinna. Väljak sulatab Roosi tänava ruumi kokku ERMi välialadega.
Tänava ülemises osas piiravad tänavat ühelt poolt harvade puudega tühermaa, teisalt lopsakas põõsastik ja puistu, kus leidub palju elemente kunagisest nõukogude sõjaväe perioodist. Sellest alast on kujundatud lineaarpark, kus kulgeb alternatiivne kõnnitee. Tee on laudtee põhimõttel: ta siseneb ettevaatlikult olemasolevasse keskkonda kolme betoonpostirea vahele seda rikkumata ning kannab kõndijad sellest üle.