Arhitektide Liit

© 2008—2017

Tartu vaksali esine väljak

Põhiprojekt / 2012-2013, ehitus 2017 / tellija: Tartu Linnavalitsus / kaasautorid: Tõnis Arjus, Henn Runnel

Vaksalihoone ette on loodud väljak, mis on seda ka sisu poolest: tuumikala jalakäijatele / kergliiklejatele, ümber reguleeritud liiklemine mootorsõidukitele. Kujunduses on liidetud mitu erinevat reeglistikku – range korrastatus kui viide minevikule (rongid, kord, punktuaalsus). Korraillusiooni sees ja taga kükitab aga korratus ehk hillitsetud lopsakus kui rongisõidu tegelik visuaal – heinamaad, mets. Raudtee roll kaupade- inimeste-liikide invasiooni hõlbustajana kajastub väljakule lubatud pioneerliikides: korra ja korratuse pinevus avaldub range vormi ja kõrval voogaja kontrastis.