Arhitektide Liit

© 2008—2017

Estonian Academy of Arts

Year: 2014
Type: Open Competition
Scale: 12000 m2
Status: I Prize, Ongoing
Client: Estonian Academy of Arts
Team: Joel Kopli, Koit Ojaliiv, Juhan Rohtla, Eik Hermann

Pakume välja ühendada olemasoleva hoonekompleksi eri ajajärkude kihistused uue hoonemahu abil, mis kihid orgaaniliselt ühendab ja toimib hoone südamena, ning liita hoonetesisesed käiguteed südant läbivaks vereringeks. Vereringet toetavad visuaalsed ühendused läbi sisehoovi ja vertikaalne sisehoovi jätkamine hoovi põhjaküljel asuva hoone seinal. Selle asemel et luua originaalsusest särav teos, oleme taotlenud ruumi tekkimist, mis vaimselt ja füüsiliselt toetaks säravate ja mõtestatud teoste loomist selles hoones edaspidi (skeletaalne ruum).

Süda (ühtsustav alge). Endise Rauaniidi sukavabriku krundi hoonestuses on erinevate aegade ja eri karakteritega ehitusjärke. Neist moodustuvat mitmekesist kooslust pidasime väärtuseks omaette ja säilitasime võimalikult palju vanu fassaadiosasid. Kahjuks on Sukavabriku hoonete kõige esimesed järgud (hooned 1 ja 3) hilisemate juurdeehituste käigus lootusetult rikutud. Asendasime hoonekompleksi selle osa uue mahuga (nö ajaloo vigade parandus). Nii tekib hoonekompleksi keskele logistiline süda, milles asub üldainete ruumiplokk ja mis lahendab vanade hooneosade vahelised ebaühtlused. Siitkaudu toimub ka hoonesse sisenemine.

Vereringe (mitmekesistav alge). Loomingu puhul on üks olulisi inspiratsiooniallikaid teiste teoste tekkimise ja alternatiivsete tegemisprintsiipide kogemine. Nii on kunstiülikooli eri osakondadel suur vastastikku rikastamise potentsiaal. Oma lahendusega tegime võimalikult lihtsaks maja peale uitama minemise, et uusi ideid ja hingamist leida. Ringiuitamast ja teoksilolevusega nakatumist toetavad horisontaalsed ja vertikaalsed ühendused ning võimalus juba koridori pealt näha, mis erinevates ruumides toimub; samuti visuaalsed ühendused sisehoovi ümber liikuva liikumiskoridori kaudu ja vertikaalne sisehoov ehk sisehoovi põhjapoolse hoone (nr 7) küljes asuv terrasside, kasvuhoonete ja ühisruumide grid.

Skelett (elastse tooriku alge). Tööstusruumile iseloomulikult on endise sukavabriku ruumid askeetlikult tegemisekesksed – ruum on siin tooriku kujul, skeletina, mis võimaldab seadmeid paindlikult vahetada ja ümber paigutada ning töötamisviise muuta. Kunstikooli puhul annab tooriklikkuse säilitamine lisaks ruumilisele paindlikkusele ka teise eelise: ka loomingus on tihti vaja tagasi liikuda mõtte ja kujutluse toorkujule, mida sedasorti ruum esindab ja esile kutsub. Kerkib kujund elastsest toorikust, mis võib võtta mitmeid kujusid, aga mis tõmbub lõpuks tagasi oma kujutusse, et võimaldada uute nägemuste esilekerkimist ja maja muutumist selle asukatega ühes hingamisrütmis.
Oleme niisiis pakkunud välja hoone kui vereringkonna ja tugielundkonna. Usume, et ülejäänu suudavad noored kunstnikud-disainerid ja nende juhendajad ise siia sisse ja ümber luua.