Arhitektide Liit

© 2008—2019

Staapli tänavad ja sisehoovid

Väliruum on orienteeritud avalikuks kasutuseks, ent pakub seejuures elanikele ka poolprivaatset ruumi sisehoovides. Ala kujundavad kindlad sihid merele ning maa-aluse parkla väljaehitamisega on loodud võimalus reserveerida linnaruum peamiselt jalakäijatele.

Maa-aluse parkla tõttu on aga välistatud suures osas kõrghaljastuse projekteerimine, mistõttu on rohelust püütud luua haljastatud paat- konteineritega ning seal sees asuvate tõstetud murumuhkudega. Erilahendusega Paat-Pingid (ja ka Paat-Konteinerid) paiknevad üle kogu ala erinevate nurkade all. Pingid koosnevad kahest nii-öelda tükist, jättes mõlema osa vahele piisavalt liikumisruumi ka vankri ja ratastooliga manööverdamiseks. Seejuures moodustub kaks vastastikku suhtlemist soodustavat pingimoodulit.

Kõikide paat-väikevormide istumise ääre all on ette nähtud rgb LED riba, mille valgusvärvust on võimalik muuta nagu Krusensterni väljaku väikevormidelgi. On veel võimalus anda külastajale sümboolse summa ees näiteks 10-ks sekundiks ligipääs valgusvärvuse äpile, muutes kogu kvartali interaktiivseks. Tänavate üldvalgustiteks on valitud kandilise vormiga 4m kõrgused Linea valgustid, mis on punast värvi, andes aktsenti monokroomsele katendile.

Staapli 8 hoov on kujundatud põhimõttel, et selle osad moodustavad lastele tervikliku mängumaa, kuid on kasutatav ka täiskasvanutele. Lisaks on hoovis atraktsiooniks mänguvahendid. Hoovi kujundamisel on kasutatud mere äärde sobilikke materjale nagu liiv, puit ja maakivid ning vastavat taimestikku (liivas kasvavad kõrrelised). Keskne puitterrass on liigendatud süvistuvate liivaaladega ja suurte maakividega, mis on nii dekoratiivsed kui pakuvad lastele ronimisrõõmu. Mõned liivaalad on kasutusel liivakastina, teistes kasvavad püsikud. Terrassil saab mängida, päikest võtta, piknikku pidada jms. Hoovis on kasutatud kahte erinevat tüüpi valgusteid, et luua erineva valgustugevuse ja -kõrgusega ruumi intiimsust.?

Staapli 4 avalik sisehoov on lahendatud põhilistest käiguteedest ning vaatesihtidest lähtuvalt. Sissepääsude esised on avatud ning kergesti ligipääsetavad. Hoovis on kolm tõstetud ning haljastatud erineva kujuga haljastuskonteinerit ning merelähedast aktsenti lisavad sinna hajali asetatud maakivi kooslused. Peenra servades on eenduvad puidust istumisalad, mis annavad peenardele maast tõstetud „kergema“ mulje. Murualad on visuaalselt huvitavad, pakkudes samal ajal võimalust nende aktiivseks kasutuseks.

Hoovi valgustus on lahendatud kasutades 3,5m kõrguseid musta värvi pargivalgusteid.
Staapli 3 sisehoov on kujundatud lähtuvalt vaatest merele ja Krusensterni väljakule. Tegu on kaasaegse ja multifunktsionaalse ruumiga, kus on meeldiv aega veeta. Tegevust ning liikumisruumi on nii lastele kui nende vanematele, teistele elanikele ning hoones töötajaile. Sisehoov pakub alternatiivi elanikele viibida ja toimetada privaatses ruumis ümbritseva avaliku ala keskmes.

Sisehoov jaguneb kujundlikult kaheks – mänguväljakuks ning haljastatud osaks. Haljastatud osa omakorda kaheks – tõstetud muru- ning peenraplatsideks, mille eriilmeline kuju tuleneb käiguteede paigutusest. Istutusaladesse on koondatud varjutaluvatest taimedest liigirikkad kooslused. Kooslused on mitmekesised, sisaldades nii maitsetaimi kui värvilaike; keskendutud on lehtdekoratiivsete liikide eksponeerimisele. Ala läbivad teed vastavad põhilistele liikumissuundadele ning tagavad seejuures mugavaima ligipääsu hoone trepikodade, väravatega varustatud väljapääsusihtide ning hoovi inventarini. ?(Haljastus - Kino maastikuarhitektid.)?Üle kogu sisehoovi on istepingid paigutatud vastavalt käiguteedele, vaatesihile või funktsionaalsusele, tagamaks kvaliteetse ning privaatse ruumi Staapli 3 elanikele ja töötajatele. Pingid asuvad nii varjulisemas kui päikselisemas osas, pakkudes võimalust istuda vastavalt soovile ning ilmastikuolule. Trepikodade vahetusse lähedusse ja mänguväljaku äärde on paigutatud pinkide kõrval lisaks prügikastidele ka haljastuskonteiner.

Tänavavalgustus kogu sisehoovi ulatuses on lahendatud selliselt, et luua turvaline ja õdus keskkond hoovis viibijatele ka õhtu- ning öötundidel. Lisaks 3m kõrgustele pargivalgustitele on Staapli 3 sisehoovi kujunduses kasutatud madalamaid pollar-valgusteid, mis ääristavad nii mänguväljakut kui haljastatud osasid. Pollar-valgustid aitavad hoovi luua erineva valgustugevuse ja -kõrgusega ruume. Lisaks on aktsentidena ka hoovis asuvad puud välja valgustatud pinnasesse uputatud LED valgustitega.

Mänguväljak on sisehoovi paigutatud sisehoovi põhjakülge, et tagada seal maksimaalne päikesevalgus. Hoovis asuva mänguväljaku muudavad eriliseks tartaankattega liigendatud ümarad pinnavormid, mille vahele on paigutatud erinevad atraktsioonid ning lisaks erilahendusega projekteeritud liivakast. Hajali paiknevad pinnavormid lisavad mängualale ruumilisust ning loovad mitmekülgseid kasutusvõimalusi nii suve- kui talvehooajal. Mängualal pinnasevormide sees kasvavad konteineris puud

Arhitektuur - Arhitektuuribüroo PLUSS OÜ
Avalik Ruum - Arhitektuuribüroo PLUSS OÜ
Haljastus - Kino maastikuarhitektid