Arhitektide Liit

© 2008—2017

Ruumiringlus

Algatus Ruumiringlus tegeleb linnamaastikel asuvate tühjade ruumide vahekasutuse teemadega. Meie eesmärgiks on mittekasutusel olevate ja hääbuvate ruumide taaselustamine ja seeläbi inimeste ning keskkonna heaolu kasvatamine. Selleks viib Ruumiringlus kokku ruumi potentsiaalid, aktiivsed inimesed, ajutise ruumikasutuse ideed, kohalike elanike vajadused ja kinnisvara omanikud.

Ruumirinlguse facebooki leht

Peale arhitektide Liina-Liis Pihu ja Eve Kompi on algatuse juures tegevad ka mitmed teiste valdkondade inimesed: Johanna Rannula - urbanist, Martin Laidla - sotsioloog, Silver Sternfeldt - keskkonna psühholoog ja Ailan-Daniel Mark.

Valdkondade ülese algatuse ambitsiooniks on areneda Eestis vahekasutust edendavaks agentuuriks. 2016. aasta suvest alates oleme tegelenud võrgustiku loomisega, mis ühendaks erinevaid huvitatud isikuid kogukondadest, omavalitustest, riiklikest ametkondadest ja erasektorist. Väiksemate aktsioonidega (installatsioon, näitus, loengud, artiklid) oleme tõmmanud avalikkuse tähelepanu tühjades ruumides peituvale potentsiaalile. Hetkel tegeleme koostöös Kultuuriministeeriumi, Kaitseliidu, Eesti Raudtee ning Eesti Kunstiakadeemiaga Tapa raudteejaama hoonega, mis soovitakse uues võtmes kasutsuele võtta. Käimas on koostöö Arvamusfestivali korraldajatega, sel suvel on plaanis Paides “kureerida tühje elamuid”. Aasta lõpuks on soov anda välja juhend vahekasutuse teostamiseks “Ruumiringluse teejuht”.

Ruumiringluse algatuse projektid

Artiklid

Loengud / ruumiharidus