Arhitektide Liit

© 2008—2017

Liina-Liis Pihu Eesti Kunstiakadeemia magistritöö “Lammutada või mitte? Tühjade hoonete analüüs ja materjalide taaskasutamise potentsiaal”

Juhendajad katrin Koov, Aet Ader (2016). Baltimaade parimate arhitektuuri eriala lõputööde võistlus-näitus BAUA, II koht

Magistritöös on võetud kriitilise vaatluse alla olemasolev ruumiline keskkond, mis on aja jooksul
muutunud probleemiks. Eesmärgiks on tegeleda tühjade hoonetega Eestis, seejuures uurides materjalide taaskasutamise võimalikkust konkreetsetest juhtumitest lähtuvalt. Neli ruumilist sekkumist kujutavad
endas kriitilist analüüsi hoonete ja nende konteksti omavahelise mõju kohta ning lokaalseid ruumilisi ettepanekuid, mis kõnetavad laialt levinud probleeme. Magistritöö tegeleb arhitekti eetika ning rolli mõtestamisega tänapäeva kiirelt muutvas ühiskonnas, kus suhtumine ressurssidesse on muutumas. Tühjade hoonete juhtumitega tegeledes on fookus analüüsil, mille põhimõttelist raamistikku saab rakendada
teiste sarnaste probleemide puhul. Juhtumite loominguline osa tegeleb probleemide muutmisega potentsiaalideks ning uurib taaskasutuse erinevaid variante, mis arvestavad hoonete tehnilise seisundi ja kontekstiga. Konkreetsed juhtumid kõnetavad laiemaid probleeme, mis ulatuvad isegi riigipiiridest välja. Käsitletud on erinevaid tüpoloogiaid ning lähtudes töö soovist astuda akadeemilisest harjutusest reaalsete probleemide lahendamise poole, on kasutatud erinevaid materjalide uuskasutamise võimalusi väärindavast mitteväärindava taaskasutuseni.

Loe ja vaata lähemalt:
issuu.com/ruumiringlus