Arhitektide Liit

© 2008—2017

Eve Komp Eesti Kunstiakadeemia magistritöö “Linnapausid. Viis ruumilist etüüdi Tallinna kesklinnas”

Juhendajad Kalle Komissarov, Katrin Koov (2014).

Magistritöö tegeleb üleminekuprotsessis oleva linnaruumi – linnapausiga – mis jääb kahe pikaajalise olukorra vahele. Passiivseks muutunud linnapausi aegruumilisi võimalusi ja kvaliteete on Eestis seni vähe erinevateks ruumisündmusteks ära kasutatud. Magistritöö eesmärgiks on lähtuvalt kontekstist välja pakkuda positiivse mõjuga aktiveerimislahendusi, mis toetaks ruumi sidusat muutumist olemasolevast uueks. Magistritöö uurib linnapausi olemust ja mõju, kaardistab ja analüüsib linnapausi aktiveerimise võimalusi ning strateegiaid, lähtudes ajutise urbanismi ja linnaplaneerimise praktikatest ning teooriatest. Uurimistöö tulemusena tutvustatakse viite võimalikku ruumisündmuse ideed Tallinna kesklinna linnapausidele. Pakutud lahenduste sotsiaalne eesmärk on anda lisaväärtust inimese igapäevaelu rütmidele 21. sajandi ühiskonnas, kus üha olulisem on elukestev õpe ning seda toetav linnaruum.

Loe ja vaata lähemalt:
ssuu.com/ruumiringlus
issuu.com/evekomp