Arhitektide Liit

© 2008—2017

Ruumiringluse valgusinstallatsioon “Tere/Privet”, Narvas, Kosmonaudi 6 hoones (2016)

Tühjalt seisva hoone tervitus nii kohalikele kui Arhitektide ja sisearhitektide liidu suveseminaril osalenud ruumivaldkonna professionaalidele. Valgusinstallatsioon tõmbas tähelepanu kesksel kohal asuva hoone olukorrale, mis ühest küljest on nukker ning samal ajal kõiki võimalusi pakkuv. Kas suudame näha tühjalt seisva ruumis probleemide asemel neis peituvaid alternatiivseid võimalusi? Installatsiooni raames koostasime ka kaardistuse kasutuseta hoonetest Narvas, mille külastajad said endaga kaasa võtta postkaartide näol.