Arhitektide Liit

© 2008—2017

Statuut

1. Korraldajad.

1.1 Noore arhitekti preemia annab välja Eesti Arhitektide Liit (EAL).

2. Tingimused.

2.1 Preemia on mõeldud Eestis elavale ja töötavale Eesti arhitektuuri arendanud või Eestile tuntust toonud arhitektile või kollektiivile, kes on olnud innovaatilised omal alal või kelle looming on kaasa aidanud eesti arhitektuuri tutvustamisele maailmas.
2.2 Hindamisele kuuluvad: näitusetegevus, arhitektuurialased kirjutised, uuenduslikud projektid, õppetöö läbiviimine, teadustöö, valdkonna populariseerimine meedias, realiseeritud ehitused.
2.3 Loomingulise kollektiivi kandideerimisel peavad esitatud tööd või tegevused olema ühise loominguna selgelt välja toodud.
2.4 Preemia saamiseks esitatud kandidaadi või loomingulise kollektiivi iga liikme vanuse ülempiir on 40 aastat.
2.5 Preemia kandidaadid peavad kuuluma EALi või EALi noortesektsiooni

3. Preemia.

3.1 Noore Arhitekti Preemia auhinnaks on maailmareis väärtuses 5000 eurot, mis sisaldab saaja soovi korral ka päevarahasid vastavalt EV seadusandlusele. Auhind tuleb realiseerida 2 aasta jooksul.
3.2 Preemiat rahastab Heldur Meerits ning reisi korraldab Go Travel reisibüroo.
3.3 Preemia saaja loomingust üllitatakse pärast võitja väljakuulutamist EALi ja preemia saaja omavahelises koostöös trükis.
3.4 Preemia saajalt oodatakse oma reisi kajastamist vabalt valitud formaadis.

4. Žürii.

4.1 Žürii koosseis on vähemalt 5-liikmeline: arhitektuurikriitik, kaks (2) ettevõtjat, kaks (2) arhitekti.
4.2 Üks žürii liige on pärit väljastpoolt Eestit.
4.3 Žürii koosseisu määrab EALi eestseisus.

5. Kandidaatide esitamine.

5.1 Kandidaate saavad esitada EALi liikmed ja erialaorganisatsioonid. Ettepanek põhjendusega saata tähtajaks EALi (Põhja pst 27A, Tallinn 10415; email info@arhliit.ee ).
5.2 Kandidaatide esitamise tähtaeg on 28. veebruar 2017.

6. Preemia väljaandmine.

6.1 Preemia antakse välja üle aasta ning kuulutatakse välja EALi üldkogu koosolekul (6. aprillil 2017).