Arhitektide Liit

© 2008—2019

Kesklinna üldplaneering

Autorid: Tartu Linnavalitsus
KSH aruanne: OÜ Hendrikson & Ko
Muinsuskaitse eritingimused: Artes Terrae OÜ
Liikuvuskava: Stratum OÜ
Kestvus: 2010 - 2016

Kesklinna üldplaneeringu koostamise algatas volikogu 2010. aasta detsembris, sooviga leida uusi võimalusi, kuidas Tartu keskuses avalikke funktsioone säilitada, soodustada inimeste elamist kesklinnas ning seda vaba aja veetmise kohana arendada.

Kehtestatud planeeringu eesmärk on kujundada Tartu kesklinnas sümbioos ajaloolisest ülikoolilinnast, kaasaegsest rahvusvahelisi tarku töökohti koondavast ärikeskusest ning linna- ja regioonikeskusest, mis kokku annab tulemuseks senisest märkimisväärsemalt tihedamalt hoonestatud ning aktiivsema inimtegevusega linnasüdame.

Planeeringus on esitatud Tartu kesklinna ruumilise arengu põhimõtted ja eesmärgid, üldised funktsioonid piirkondade kaupa, hoonestamise tihendamise või uushoonestuse vajadus, puhkealade arengusuunad, liiklusruumi arendamine jms. Olulise osa kesklinna üldplaneeringust moodustavad kvaliteetset avalikku ruumi puudutavad punktid. Nende reeglite alusel tuleb käituda nii uute hoonete rajamisel kui ka avaliku ruumi projektide nagu tänavate, väljakute ja parkide ümberehitamisel.

Kesklinna üldplaneeringuga anti uus tõuge olulisemate kesklinnas paiknevate kinnistute arendamise osas. Planeeringu menetluse käigus saavutati oluline kokkulepe Tartu Ülikooliga, kavandamaks järgmine õppehoone kesklinna Emajõe äärde.

Üldplaneeringu kehtestamine andis hoo sisse tähtsamatele arengualadele nagu Holmi kvartal, Sadama kvartali põhjapoolne osa ning katlamaja territoorium, kus on läbi viidud juba planeeringuvõistlused ja alustamisel on detailplaneeringud.

Tänu üldplaneeringus seatud avalikku ruumi puudutavatele reeglitele ning arhitektuurivõistluse nõudele on kesklinnas rajatav hoonestus vaid parima võimaliku arhitektuuriga ning pöörab olulist tähelepanu hoone seostele ümbritseva avaliku ruumiga. Parimaks lahenduseks, mis seda hästi näitlikustab, on uus Kvartali keskus Turu ja Riia tänavate nurgal, mille raames pikendati ka Tartu jalakäijate Küüni-Rüütli tuiksoont piki Aleksandri tänavat.