Arhitektide Liit

© 2008—2019

Projekt Uusnurk

Partnerid: Tõnis Arjus - idee ja algatus, Elo Kiivet - koordinaator (Tartu Linnavalitsus), Renee Puusepp, Martin Melioranski - juhendajad (Eesti Kunstiakadeemia), Anne Rudanovski - juhendaja (Paberimuuseum), Keret Altpere - juhendaja (Tartu Kõrgem Kunstikool), Eesti Maaülikool, Eesti Arhitektuurikeskus, Anna-Liisa Unt (installatsiooni autor)
Tegevused: näitus, töötoad, installatsioon
Periood: 2012 - 2014

Projekt Uusnurk oli igas mõttes mitmetahuline ettevõtmine eesmärgiga tutvustada laiemalt kaasaegse ruumiloome võimalusi. Protsessi vedajaks oli linnaarhitekti meeskond ning koostööd tehti kolme kõrgkooli (Eesti Kunstiakadeemia, Kõrgem Kunstikool Pallas ning Eesti Maaülikool), Paberimuuseumi ning disaineritega. Koostöö platvorm, mille väljundiks olid näitused, artiklid, töötoad ja Arhitektuurikeskuse Välkloeng võttis uurimise alla eelkõige loodusest inspireeritud kohaspetsiifilise ja paindliku ruumiloome meetodid ja võimalused. Töötubade juhendajad olid Renee Puusepp, Martin Melioranski, Anne Rudanovski, Keret Altpere ja Anna-Liisa Unt.

„Uusnurga eesmärk on uurida seda keerulist maailma, mille kaasaegne tehnoloogia on meile lähemale toonud, ja vaadata, kas ja kuidas me sellest õppida saame. Kuna loodus on pidevas muutumises ja tema arengus ei ole võimalik näidata algust ja lõppu, siis hindab ka uusnurk eelkõige protsessi. Protsessi puhul on aga väga tähtsal kohal katsetamine ja eksimine. Tänasel päeval ei saa enam lubada eksimise taunimist ja tavapärasuse eelistamist, selline väljund ei köida ja loodav ruum muutub tasapaksuks. Kokkuvõttes muutub kodanik tuimaks ega ole huvitatud ruumis aega veetma. Eksimine ja riskimine on jäetud vaid digitaalmaailma, kus on vajaduse korral võimalik ruttu undo vajutada. Samas on katsetamine ja paratamatult ka eksimine üks parimaid õppimisvahendeid.“ – Tõnis Arjus, Müürileht 04.04.2013.
„Uusnurk on seotud mitmete teemadega, mis on arhitektuuriteaduskonnas aktuaalsed. Kui traditsiooniliselt on arhitektuuri peetud üheks väga aeglaselt muutuvaks erialaks, siis sarnaselt teiste elualadega on ka arhitektuurihariduses toimunud viimase 20 aasta jooksul infotehnoloogia ja uute valmistusmeetoditega seonduvalt palju muutusi. Uusnurk annab võimaluse leida koos laiema avalikkusega toimunud ja veel toimumata muutustele uusi vaatenurki.” – Martin Melioranski, Välkloeng 14.03.2013.