Arhitektide Liit

© 2008—2021

Keskkond

Olemasoleva kontekstiga arvestamine ja tervikliku keskkonna loomine on b210 töödes olulisel kohal. Looduskeskkonna väärtustamine disaini abil on b210, Eesti Kunstiakadeemia ja RMK koostöös olnud nii Soomaal toimunud suvekoolide kui EKA esimese kursuse sisearhitektuuri üliõpilaste semestriprojektide peateemaks. Projektidest on valminud erinevas skaalas loodusehitisi nagu metsaraamatukogu RUUP, ujuvsaun VALA, Emajõe vaatetorn ja Tuhu raba vaatetorn TREPP. Loodusrajatiste arendamise kõrval on oluline kriitiline suhtumine looduse käsitlemisse ressursina. Oluline on teadvustada selle tagajärgi, mida ilmestab 2016. aasta Veneetsia arhitektuuribiennaali Balti Paviljonis esitletud teos Woodscapes ja 2019 aastal Kopenhaagenis esitletud installatsioon White Carpet tõstes tähelepanu Antarktika avastamisele ja sealseltele kliimaoludele. Keeruliste oludega kohanemine on arhitektuuri suur väljakutse. b210 sai ainulaadse kogemuse luues Kanadas Winnipegi linnas meetripaksusele jõejääle rajatud ajutisele avalikule puhkealale istallatsioon Totem. See on ajutine loodusrajatis linnaruumis, mis pakub võimalust külastajal võtta hetk ning kogeda teistsugust ruumiperspektiivi.