Arhitektide Liit

© 2008—2021

Koosloome & kaasamine

b210 kollektiiv on ruumiekspert, kes osaleb ruumiloome protsessides tihti nagu sideaine või tõlkija. Siis kui Tallinna linn oli loonud liiga keerulise planeerimis-süsteemi, lõi b210 koos Linnalaboriga Tallinna planeeringute juhendi tasuta publikatsiooni, mis juhatas kodaniku ruumi loomise protsessides kaasa lööma ja neid paremini mõistma. Mitmed ühiskondlikud arutelud nagu näitus 'Riik ei ole kunstiteos’ Kunstihoones ja selle galeriides, ‘Eneseomine. Emantsipeeruv naine Eesti ja Soome kunstis’ Kumus, 90daid mõtestav „Ise tehtud Eesti“ ERMis koos EKA sisearhitektuuri osakonnaga jpms on näited, milles b210 arhitektid on oma ruumispetsialisti kompetentsiga ideede näitusesaali viimisel osalenud. Tänasel päeval on raske tõmmata piiri kaasaegse kunsti, arhitektuuri ja kodanikuühiskonna debattide vahel. Oleme tihti tajunud end mõtestaja ja teemade ruumis lahendaja rollis. Me ei tunneta suurt vahet, kas see on ruumilahendus kaasaegse kunsti näituse jaoks või hoone kaasaegse kunsti tarbeks. Oleme tihti sõnastanud lähteülesannet ja visiooni, nagu Kunstihoone ruumianalüüsi ja visiooni puhul või mitme arhitektuurivõistluse lähteülesannet kirjutades. Paari aasta pikkuses protsessis lahkasime Ajaloomuuseumi Maarjamäe lossi püsinäituse tarbeks 100 viimast aastat Eesti ajalugu ning andsime sellele ruumilise vormi. Veel põnevamaks läks sama muuseumi lastele mõeldud ekspositsiooni nuputamine: kuidas seletada väikestele kodanikele riigi olemust ja muid ühiskondlikke kokkuleppeid?

Kvaliteetne ruumikogemus järeletulevatele põlvedele on kindlasti üks meie südamelähedasemaid teemasid, seepärast oleme koostanud mitmeid ruumianalüüse ja eskiise juba olemasolevatele haridusasutustele. Luunja keskkooli, Kohtla-Nõmme kooli, Toila gümnaasiumi, Luunja lasteaia jpt olemasolevate haridusruumide puhul on keskkonnasäästlik mõelda kohandamisvõimalustest kaasaegse õpikäsitlusele vastavaks meeldivaks keskkonnaks. Arhitekti roll on näha laiemat pilti, kahanevas asulas luua endisest liiga suurest koolist multifunktsionaalne avalik hoone lisaks koolile ka lasteaia, raamatukogu, noortekeskuse jm valla funkstioonidega. Suurte keskuste lähipiirkondades on väljakutseks nõukogudeaegsete lasteasutuste laienemine ja tänapäevaks muutumine.?