Arhitektide Liit

© 2008—2021

Sotsiaalne Ruum

Elukeskkond ulatub ka väljapoole oma koduust. Hästi läbimõeldud avaliku ruumi kaudu saab linnaruum olla mitmekesine ja meeldiv paik paljudele. b210 on juba kümme aastat tagasi koostöös Komissarov arhitektide, NU-NU ja Karisma arhitektuuribürooga loonud tervikvisiooni ideeprojekti Rakveres Seminari tänava lineaarpargi ja seda ümbritsevate kortermajade renoveerimisele. Nägemus ühtse kompletina renoveeritud majadest, elanikele erinevaid vaba aja veetmise võimalusi pakkuvast majadevahelisest alast ja tänavaruumist tasapisi areneb, muutub ning realiseerub. Olemasolevasse keskkonda uue kihi lisamisega saab luua eristuvat keskkonda paljudele kasutajatele. Kavandasime Ajaloomuuseumi Maarjamäe lossi uuendatud välialale mänguväljaku atraktsioonid, kus erinevas vanuses lapsed saaksid ruumi avastada ning vahelduseks akadeemilisemala muuseumiõhustikule aktiivselt kaasa mängida. Tühi krunt on samuti võimalus mitmekeskise keskkonna kujundamiseks nagu Smuuli 1 planeeringu visioonis, kus väljakutse oli mõtestada erinevate iseloomudega ääristatud kvartali tulevikuperspektiivi. Paide keskväljaku ja Lihula peatänava projektid pakuvad lahendusi olmasolevas keskkonnas uuenduste tegemiseks ning keskkondade taaselustamiseks. Minimaalsete ja tagasihoidlike sekkumiste kaudu pakutakse võimalusi keskused uuesti avastada ning võtta kasutusele aktiivse sotsiaalse ruumina, kust võiks leida endale sobiva koha igaüks.