Arhitektide Liit

© 2008—2021

Kogukonna võimestamine

kogu.ee/kodukoha-kompass

Kuraator Kairi Tilga, Eesti Koostöö Kogu
Autorid/eksperdid urbanistid Teele Pehk, Elo Kiivet
Kujundaja Mae Kivilo, Tiib OÜ
Tootja Eesti Koostöö Kogu, 2020

2020. aasta suvel ilmunud Eesti inimarengu aruande 2019/2020 “Linnastunud ühiskonna ruumilised valikud” juurde koostas Koostöö Kogu näituse, mis sama teemat lihtsamalt, kokkuvõtlikumalt ja illustreerivamalt käsitles. Eesmärk on panna inimesed kaasa mõtlema küsimustele nagu mis teeb ühest ruumist (linnast, linnaosast, külast, tänavast, keskväljakust) meeldiva paiga, kus inimesed soovivad viibida, kuidas see mõjutab meie tervist, heaolu ja õnnetunnet või piirkonna majandust ja atraktiivsust.

“Kodukoha kompass” on rändnäitus, mis reisib mööda 12 väikelinna raamatukogusid ja koosneb kaheksast teemast, mis aitab linnadel liikuda hea paiga loomise suunas. Lisaks on näitusega kaasas praktiline kompassketas (originaalis Place Standard: How Good Is Our Place), kuhu inimesed saavad märkida hinnangu oma kodukoha avalikule ruumile ja on hea alus ruumiteemaliste arutelude pidamiseks. Ka käivad näituse juurde õpilehed kahele vanuseastmele, millega koolid saavad klassiväliseid tegevusi ja teemasid laiendada (osalusdemokraatia, kodanikuühiskond, kogukondade heaolu, kaasa rääkimine, hea linnaruum).

Näitusega käib kaasas ka pakkumised kohalikele eestvedajatele ja omavalitsusele ruumiteemaliste sündmuste, inspireerivate loenguid ja töötubade korraldamiseks, et kogukondades algaksid või jätkuksid heaolu loova elukeskkonna teemalised arutelud, mõttetalgud, ruumieksperimendid, algatused.

Näitus toetab teaduspõhise ruumiloome põhimõtete levimist kohalikul tasandil ning innustab kohalikke kogukondi väiksemate ja suuremate sekkumistega ise looma head elukeskkonda.