Arhitektide Liit

© 2008—2021

Linnavisioonid

Kohila alevi ruumikava

Autorid / Authors Keiti Kljavin, Kaie Kuldkepp, Elo Kiivet
Linnalabor 2016 / Estonain Urban Lab 2016

Aastal 2016 oli Kohila vallas käsil olulised alevi ruumi arengut suunavad projektid ja detailplaneeringud, mis muudavad oluliselt väljakujunenud miljööd, mistõttu tekkis vajadus koondpildi järele. Sel eesmärgil tellis vald Linnalaborilt Kohila ruumikava.

Kohila valla ruumikava keskne küsimus on alevi erinevate arengupotentsiaalide sidumine. Ruumikava kui hetkeolukorra analüüs annab võimaluse arutleda Kohila väliruumi üle ning aitab leida viise, kuidas heast elukeskkonnast kujundada vallale selge identiteet. Ruumikavas pakume nii kiiresti teostatavaid kui pikaajalist planeerimist vajavaid maastikuarhitektuurseid ja planeeringulisi ideid, mis kõik järgivad üht printsiipi – olemasolevatel ruumilistel ja ajaloolistel väärtustel põhinedes kujundada alevi seni omavahel nõrgalt või külalise jaoks isegi arusaamatult ühendatud ruumitükkidest terviklik, liikumisteedest, olulise tähtsusega kohtadest ja peatuspaikadest koosnev süsteem.

Kohila ruumikava on alevi keskuse arendamise visioon, milles antakse ülevaade Kohila ruumilistest tugevustest ja väljakutsetest, pakutakse kohapõhiseid lahendusi eesmärgiga tugevdada Kohila identiteeti, meetodeid ruumiliste otsuste paremaks kujundamiseks ning valla ja elanike omavahelise suhtluse hõlbustamiseks. Lõppraportist leiab visuaaliseeritud ettepanekud edaspidiseks planeerimis- ja ehitustegevuseks ning tegevuskava aastateks 2016–2021.

Tallinna kesklinna mereääre visioon, konkursi finalis

Meeskond / Team Elo Kiivet, Teele Pehk, Kadri Koppel, Regina Viljasaar, Martin Allik
Linnalabor + Mareld Landskapsarkitekter

2016. aasta talvel korraldasid Eesti Arhitektuurikeskus, Eesti Arhitektide Liit ja Tallinna linn mereääre visiooni võistluse, mille üheks kolmeks finalistiks sai ka Linnalabori ja Mareldi maastikuarhitektuuribüroo rahvusvaheline ühismeeskond. Eesmärk on panna alus mereääre muutmiseks kaasaegseks ja inimkeskseks linnaruumiks, mis oleks atraktiivne nii tulevastele elanikele, külastajatele kui arendajatele, ning selleks luua mereääre ruumilisi suhteid käsitlev visioonidokument.
Visioonikavandi eesmärk on tõsta mereäärse ruumi kaudu inimeste heaolu ning tagada koha aktiivsus ka enne arenduste elluviimist, nn vahepealsel ajal. Visioonikavand sisaldab mereäärse ruumi arendamise põhimõtteid (kohaloome ja koosloome, vahekasutus jne) ning avatud ja järjepideva visiooniloome jaoks mehhanisme (koostöödisainer, mereääre koalitsioon, juhtrühm jne).