Arhitektide Liit

© 2008—2021

Keila laululava ja ümbritsev park

arhitektuuribüroo molumba (koos Karli Luigega) + MARELD Landskapsarkitekter (Martin Allik, Häli-Ann Tooms)
kaheetapiline avalik arhitektuurivõistlus - 1. preemia
2021-2022(projekteerimisel)

Ala kujunduse lähtepunktiks on olemasolevate kvaliteetide ülesleidmine, väärtustamine, võimustamine kasutades selleks võimalikult väheseid vahendeid – jalgteed toimivad mõnusate looklevate metsaradadena, parki lisanduvad minimaalses vajalikus mahus pingid, valgustus, prügikastid ja muu inventar. Olulisemad asfaltkattega liikumisteljed on võrdlemisi väikese-skaalalised ning suurürituste korral laieneb kasutatav ruum killustiku aladele. Inimtekkeline, pisut tehislik ja üksluine reljeef on sulandunud üheks tervikuks, muutudes mitmekesiselt kasutatavaks maastikuks; totaalne ja ühekülgne lava muutub multifunktsionaalseks ja mitmedimensiooniliseks – nii ruumiliselt kui funktsionaalselt.