Arhitektide Liit

© 2008—2021

Uurimisprojekt: Lõpetamata linn

projekti üks kaasautoreid, projektijuht, näituse kuraator ja raamatu kaastoimetaja.

Eesti Kunstiakadeemia Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise osakonna uurimisprojekt Lõpetamata l inn vaatab suurt pilti Tallinna linnast ning kaasaegse linnaplaneerimise võimalusi ja murekohti. Uurimisprojekti kesksel kohal on ühine eesmärk näha Tallinna kui jätkusuutlikku, konkurentsivõimelisest linna, kus ka järgnevatel põlvedel on hea elada. Kui soovime edasistes ambitsioonides ja arengutes võimalikult laial pinnal kokku leppida, tuleb kaasata teadmisi erinevatelt linna vormivatelt osapooltelt , vaadata tulevikku, tunnetada probleemkohti ja näha potentsiaali linna paremaks muutmisel. Uurimisprojekt visandab fragmendid sellest uuest tervikpildist läbi kuue suure alamteema: PLANEERIMISPRAKTIKAD, ROHEVÕRGUSTIKUD, KESKUSED, PANEELELAMURAJOONID, ARVUTAMATA LINN, TALLINN 2050.

Näituse sisu teenib ühtset eesmärki – suurem ja täpsem pilt Tallinnast on ühiskondlikult oluline alus mõistmaks, mis suunas linn areneb. See omakorda on oluline lähtepunkt nii linnavõimu elluviijatele, arendajatele, kui ka elanikele, kes selles protsessis järjest enam tahavad ja peavad kaasa rääkima. Näitusel on nii spetsiaalselt uurimuse jaoks valminud projekte kui ka konteksti paigutatud varasemaid linnaehituslikke mõtteid. Eesti Kunstiakadeemia Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise osakonna tudengite projektid astuvad näitusel dialoogi juhendajate töödega ning algatavad ja rikastavad arutelu konkreetsete kohtade ja teemade üle tuleviku Tallinnas.

uurimisprojekti kolleegium: ?Prof. Andres Alver, Prof. Toomas Tammis, Prof. Andres Ojari, Johan Tali, Pille Epner Eesti Kunstiakadeemia Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise osakonnast