Arhitektide Liit

© 2008—2021

Näitusetegevus Veneetsia biennaalil

2014 Vaba Ruum

Eesti paviljoni kaaskuraator 2014 Veneetsia Arhitektuuribiennaalil

Näitus „Vaba ruum“ keskendub andmeühiskonna ruumilistele ja sotsiaalsetele tagajärgedele olukorras, kus personaliseeritud infovood toovad kollektiivse sfääri defineerimisel kaasa enneolematu paljususe ning seavad seeläbi kahtluse alla ka avaliku ruumi funktsiooni. Seoses uue arusaamaga autorlusest ning uute disainitehnikatega on selline osaluspõhine toimimismudel andmas teed uutele ruumi organiseerimise viisidele. Lähtudes viimase suurema avalikkuse struktuurimuutuse web 2.0 mõjudest arhitektuurile, mõtestab „Vaba ruum” arhitektuuri ja suurandmete üha tugevnevaid seoseid ning arhitekti ja digitaalsete tehnoloogiate poolt üksteisele esitatud väljakutseid.

2016 Balti Paviljon

Baltimaade ühispaviljoni kaaskuraator Veneetsia biennaalil 2016

Kuraatorid: Karlis Berzinš, Jurga Daubaraite, Petras Išora, Ona Lozuraityte, Niklavs Paegle, Dagnija Smilga, Johan Tali, Laila Zarina, Jonas Žukauskas

2016. aastal Veneetsia biennaalil Eestit, Lätit ja Leedut ühiselt esindanud näituse peamine kontseptuaalne eesmärk oli vaadelda Balti regiooni kui rikkalikku makroskaala maastikku. Kuraatorite eesmärk oli kokku koguda mitmekesine, omavahel läbipõimunud võrgustik ehitatud ja looduslikku keskkonda vormivatest projektidest, poliitilistest otsustest ning olnud ja tulemata ideoloogiatest. Paljuski peituvad meie tänase eluolu ja ehitatud keskkonna juured meie mineviku tegudes, kuid samavõrra määrav roll on ka meie aluspinnasel ja geoloogilisel algupäral. Niimoodi saigi arhitektuurinäitusest oluline tööriist Baltimaade ruumipildi näitlikustamisel ja siinsete keskkondade vormijate väljatoomisel. See arhitektuurinäitus räägib ka koostööst, sest näituse kallal toimetas kas kunstniku, teadlase või mõnes muus vormis arvajana üle 200 inimese. Oluline on mõista, et sellised laiaulatuslikud keskkonda kujundavad protsessid toimuvad jätkuvalt ning meie ruumikujundajatena oleme nendes võtmetähtsusega lülid, kes ressursiahela tipus vahest ehk liigagi iseseisvalt ja enesekeskselt kipuvad toimetama, ilma et suuremat pilti oskaks näha. Just seda suurt pilti Baltimaadest Balti paviljon eksponeeriski.