Arhitektide Liit

© 2008—2021

Eluilu

Projekti idee on kavandada uut tüüpi elamiskeskond - kortermaja ühe kaasaegse Eesti perekonnatüübi - kärgpere näitel. Vastavalt spetsiifilisele ruumivajadusele luuakse projektiga kompleksse, omavahel hästi põimitud ruumiprogramm, kus tekivad sopistused privaatse, ühise ja jagatud ruumi vahel. Eriline rõhk on ühisruumide funktsionaalsusel, esteetilisusel ja ühendatavusel. Loodav elukeskkond on justkui teraapiline ruum, mis toetab nii kaasaegse pere igapäevaelu kui ka inimsuhteid. Näituseprojektiga ehitatakse kortermajast fragmendi.

Installatsioon

Projekt uurib ilu kogemist arhitektuuris, olemust, mis ulatub kaugemale kaunist fasaadist, ajus tekkivat esteetilist kogemust. Esmalt luuakse projektiga katse ning uuritakse selle tulemusi, teise sammuna antakse kogutud infole ruumiline vorm.

Kuigi ilu on püütud korduvalt defineerida universaalsete mudelite või koodide kaudu, on alati jõutud samale järeldusele: ilu on vaataja silmades, st inimesed kogevad ilu väga erinevalt. Bioloogiliste olenditena jagavad inimesed alateadlikult kõik välised kogemused ja olukorrad lihtsa kahendsüsteemi alusel, kas postiivseks või negatiivseks. Meie esmareaktsioonid liigitavad kõik meeldivad reaktsioonid elule kasulikeks, naudinguteks ja negatiivsed vastupidiseks, eluohtlikeks. Inimene kaardistab pidevalt ümbritsevat keskkonda ning tema instiktiivsed reaktsioonid kohanevad aja jooksul ja salvestuvad mällu, arendades nii ohtu eest kaitseks välja varajase hoiatussüsteemi. See automaatne analüüsisüsteem eristab, reageerib ja kategoriseerib väliseid kogemusi plussideks ja miinusteks ehk headeks ja halbadeks. Seda teadmist rakendades on loodud käesoleva projektiga terapeutiline ruumina toimiv elamu, milles oleks võimalik nautida eluilu.

Idee on inspireeritud Eesti ühiskonna sotsiaalmajanduslikest tendentsidest, tänapäevastest suhte-ja pereelu mudelitest. Statistika kohaselt ei ole 52% laste vanemad nende sünnihetkel abielus; nende 48% laste vanematest, kes on abielus lahutavad hiljem pooled ning veelgi suurem arv kooseludest lõpeb lahkuminekuga. Tulemuseks on sageli olukord, kus vanemad kasvatavad nii enda kui ka elukaaslase lapsi (kärgpere) ning palju üksikemasid. Eesmärgiks on kasvatada korterelamu kaasaegsele (eesti) perele, nimelt kärgperele. See termin pärineb sotsioloogidelt ning viitab lahutatud partnerite lastele ja uutele kaasadele. Uut tüüpi elamu kaunis arhitektuurne lähenemine ühendab endas igapäevased funktsioonid, nutitehnoloogiad, paindlikkuse ruumide ümberkorraldamises ja palju muud. Kontseptsioon näeb ette eripärase geomeetria ja ainulaadse materjalikasutusega vertikaalsete pindade vahel paiknevate n-ö elavate tühinike süsteemi, mis toetab pere igapäevategemisi ning selle pereliikmete keerukaid suhteid.
Üldiselt peetakse ihaldusväärseks eluruume, mis on avarad, arvestatava põrandapindalaga, kõrgete lagedega ja avara planeeringuga. Käesoleva projekti eesmärgiks on luua kõrgkvaliteediliste ruumide uus standard pidades silmas viit põhipunkti.

Sotsiaalne mõõde

Uut tüüpi eluruumi kavand, mis vastab kärgpere vajadustele. Kompleksse geomeetria kaudu luuakse ruum, mis vastab elanike vajadustele nii isikliku, ühise kui ka jagatud ruumi osas. Eelkõige peetakse silmas funktsionaalsust, esteetilisust ning jagatud ruumide ühendatavust.

Ruumiplaan

Harmoonilise proportsioonisüsteemi loomiseks koosneb korteri ruumiplaan kahest erinevast süsteemist. Funktsionaalne kaasaegse korteri ruumiplaan, mis ühendab ajaloolise Kalamaja (traditsiooniline puumaja) elamuplaani ning kuldlõike, kus üks ruum on 1,618 korda suurem või väiksem kui teine. Siseruumid joonistuvad välja lähtuvalt kahe seina ja lae vahelisest kindlaksmääratud kaugusest. Tüüpilise välissein-tuba-sisesein süsteemi asemel on ümbritsevate pindade vahel n-ö elavad tühimikud.

Läbilõige

Iga korter paikneb enamasti ühel korrusel, kuid on seotud teiste korrustega vertikaalsete ühendusradade, valguskoridoride ja aatriumide kaudu. Teise korruse korter paikneb kesksest aatriumist teisel pool võimaldades nii vaatekoridore kahe elamisruumi vahele. Vertikaalsed mõõtmed põhinevad samuti kuldlõikel. Ühel korrusel asuva korteri plaan ja ühiste ruumide läbilõige on samade mõõtmetega.

Maht ja geomeetria

Ruumiplaan, läbilõige ja funktsionaalne programm loovad üheskoos uut tüüpi geomeetria. Proportsioonid on harmoonilised, igal ruumiprogrammil on eripärane arhitektuurne maht ja vorm.Garderoobiga magamistoad ja vannitoad on üldruumidest eraldatud ning nii tekivad vanematele ja lastele privaatsed tsoonid. Ühisruumid elutuba ja köök on erilise kujuga, mis võimaldab elukaaslastel j anende lastel vertikaalsete käiguteede, aatriumide ja tühimike kaudu lävida tesite pereliikmetega. Korteri kese on ruumias köök-elutuba-elutuba, kus puuduvad 90-kraadise nurga all liituvad seiad; selle asemel in seinad ühendatud kuldlõikel põhinevate kaartega.

Aastaajaline varieeruvus

Inimesed ihkavad pidevalt vaheldust ja uudsust ning positiivsei demotsioone. Üks käesolev projekti juhtivaid arhitektuurseid ideid oli soov kavandada organnilise kesta sarnane ruum, mis muutub koos valgusega – nii ühe päeva jooksul kui ka aastaaegade vaheldumise rütmis. Aknaavaruste eriline kuju ja proportsioonid juhivad päikesevalguse siseruumidesse, nii et valguse ja varjude tonaalsuse muutmine on pidevalt tajutav, mis mõjub dekoratiivsena ja loob meeldiva atmosfääri.