Arhitektide Liit

© 2008—2021

Laura Linsi, Roland Reemaa

RLOALUARNAD

Laura Linsi ja Roland Reemaa alustasid ühiste arhitektuuri- ja kunstiprojektidega Eesti Kunstiakadeemias õppides, saavutades auhinnalisi kohti mitmel arhitektuursel võistlusel. Olles inspireeritud igapäeva elu keerukusest, loodi 2016. aastal ühine büroo RLOALUARNAD, et jätkata ruumiloomet läbi erinevate meediumite, tekstide ja ehitiste. RLOALUARNAD kogemuse hulka kuulub akadeemiline töö, näituste loomine ning hoonete ja avaliku ruumi projekteerimine. Koostöös Tadeas Rihaga kureerisid Roland ja Laura XVI Veneetsia Arhitektuuribiennaali Eesti paviljoni “Nõrk monument”, mis on leidnud palju positiivset rahvusvahelist vastukaja. EV100 Kunstiprogrammi raames avati näitus ERMi Heimtali muuseumis nimega “Toimumata jäänud tulevikud”. Laura ja Roland on Eesti Kunstiakadeemia sisearhitektuuri osakonna magistrantide õppejõud. Laura Linsi on õppinud EKAs, Rhode Island School of Designis ning TU Delftis. Ta on töötanud Hollandis ja Londonis ning osa võtnud London Summer Intensive kunstiresidentuurist UCL Slade School of Fine Artis. Roland Reemaa on õppinud EKAs ja TU Delftis, töötanud arhitektina Hollandis ja Londonis ning külalisõppejõuna Delfti Tehnikaülikoolis Hollandis ning Chicagos. Laura ja Roland on ennast täiendanud mitmetel rahvusvahelistel üritustel Hispaanias, Portugalis, Soomes, Sloveenias ja mujal nii meistriklassidest osavõtjatena kui ka juhendajatena. Nad on kirjutanud esseesid ajakirjadele Ehituskunst, Maja, Cartha Magazine ning on raamatu “Nõrk monument, Weak Monument” (Zürich: Park Books, 2018) autorid.

rloaluarnad.com

Laura Linsi (1989) alustas arhitektuuriõpinguid Eesti Kunstiakadeemias ning pärast vahetusõpinguid Rhode Island School of Designi Illustratsiooni ning Arhitektuuri osakondades, kaitses ta 2015. aastal Delfti Tehnikaülikoolis (TU Delft) magistrikraadi. Laura on loomingulise meetodi ja tööprotsessi mõju arhitektuursetele otsustele uurinud Delfti Tehnikaülikoolis ning rahvusvahelistes töötubades Juhani Pallasmaa, Jan de Vylderi ja Bovenbouw juhendamisel, samuti on ta ise juhendanud töötuba Sloveenias Euroopa arhitektuuritudengite assambleel (European Architecture Students Assembly). Tema esseed on avaldatud ajakirjas MAJA ning XV Veneetsia Arhitektuuribiennaali raames ilmunud kogumikus “Balti atlas”. Laura elab Londonis, kus töötab arhitektina büroos East Architecture, Landscape, Urban Design Ltd., keskendudes avaliku ruumiga seotud projektidele ning Eestis, kus ta on Eesti Kunstiakadeemia sisearhitektuuri osakonna magistrantide õppejõud.

Roland Reemaa (1987) alustas arhitektuuriõpinguid Eesti Kunstiakadeemias ning kaitses magistrikraadi Delfti Tehnikaülikoolis Hollandis. Roland on ennast täiendanud mitmetel rahvusvahelistel üritustel Hispaanias, Portugalis, Soomes, Sloveenias ja mujal nii meistriklassidest osavõtjana kui ka juhendajana, samuti avaldanud esseesid ajakirjas Ehituskunst ning Cartha Magazine. Roland töötas Hollandis Rotterdami arhitektuuribüroos Kaan Architecten ning juhendas kolm aastat arhitektuurimagistrante TU Delfti linnauurimuslikus stuudios, mis leidis aset Chicagos USAs, uurides laiemaid ajaloolis-, poliitilis- ning majandustegurite mõju ruumilisele keskkonnale läbi erinevate skaalade ning meediumite. Roland elab Londonis, töötades büroos Sanchez Benton Architects ning Eestis, kus ta on Eesti Kunstiakadeemia sisearhitektuuri osakonna magistrantide õppejõud.

Laura Linsi

Haridus:

Töökogemus:

Töötoad/residentuurid:

Näitused:

Väljaanded:

Preemiad:

Stipendiumid:

Roland Reemaa

Haridus:

Töökogemus:

Töötoad:

Näitused:

Väljaanded:

Preemiad:

Stipendiumid: