Arhitektide Liit

© 2008—2021

Ruumiringlus

MTÜ Ruumiringlus tegeleb vabanenud ruumi vahe- ja taaskasutuse teemadega. Meie eesmärgiks on kasutuseta hoonete või välialade taaselustamise protsesside uurimine ning elu muutustega kohanemisele kaasa aitamine. Me toetame senisest dünaamilisemat ruumikasutust, tuues kokku aktiivsed inimesed, ideed, kohalikud võimalused ja vajadused, et seeläbi inimeste ning keskkonna heaolu kasvaks. Ruumiringlust hoiavad käimas erineva taustaga inimesed, kes tegelevad teemadega õhinapõhiselt põhitöö kõrvalt: arhitektid, urbanistid, keskkonnaspetsialistid, sotsioloogid jt. Alates 2016. aastast on Ruumiringlus korraldanud erinevaid näituseid, töötubasid, linnaretki, loonud installatsioone, pidanud loenguid ning modereerinud avalikke arutelusid.

Projektid / installatsioonid / näitused

Sündmused

Loengud / kursused / töötoad

Artiklid

Algatuse liikmed