Arhitektide Liit

© 2008—2021

Narva Urban Lab

2018, 2019

Narva Urban Lab on sündmus, mis uurib linnaruumile omaseid protsesse ja muutusi Narva linna kontekstis. Narva linnalabori eesmärk on aktiveerida avalikku ruumi luues rahvusvahelise platvormi, kus on võimalus arutleda linnageograafiat puudutavate teemade üle. Labor tõstatab kriitilisi linnaruumi arenguid puudutavaid küsimusi, et uurida ja katsetada elukeskkonda toetavaid lahendusi. Labori sihiks on leida uuenduslikke lahendusi, arvestades samas mineviku, oleviku ja tuleviku paradigmaga. Esimene labor “NARVA – DETROIT: Postindustriaalsed piirilinnad – kuhu edasi?” uuris sotsiaalsete ja majanduslike muutustega kohanemise võimalusi, küsides: mida saab Narva õppida Detroidi kogemustest? Sümpoosinil jagasid oma kogemusi Francesca Berardi (IT), Maria Kapajeva (EE, Narva/UK), Scott Hocking (US, Detroit), Ann Mirjam Vaikla (EE), Tommi Vasko ja Kaisa Karvinen (FI), M?rcis Rubenis (LV), Kaja Pae (EE), Ivan Sergejev (EE, Narva), Dan Pitera (US, Detroit), Tõnis Savi (EE), Aet Kiisla (EE, Narva), Karin Bachmann (EE), Laur Kaunissaare (EE), Vladimir Naumov (EE, Narva). Teine labor “Territooriumite (ümbermõtestamine) keskendus kohalikule vaatenurgale. Koos aktiivsete linnakodanikega viidi läbi kolm erinevat töötuba, mis tegelesid linnaruumi ja kogukonna teemadega.

nart.ee/et/sundmused/narva-linnalaboratoorium-2018
nart.ee/et/sundmused/narva-urban-lab-2019