Arhitektide Liit

© 2008—2021

Statuut 2021

1. Korraldajad.

Noore arhitekti preemia (edaspidi preemia) annab välja Eesti Arhitektide Liit (edaspidi EAL).

2. Tingimused.

2.1 Preemia on mõeldud Eestis elavale ja töötavale Eesti arhitektuuri arendanud või Eestile tuntust toonud arhitektile või arhitektide kollektiivile, kes on olnud omal alal innovaatiline või kelle looming on aidanud kaasa Eesti arhitektuuri tutvustamisele maailmas.
2.2 Preemia aluseks saab olla arhitektuurivaldkonna näitusetegevus, kirjutised, uuenduslikud projektid, õppe- või teadustöö, populariseerimine meedias või realiseeritud ehitised.
2.3 Preemia kandidaadiks esitatava arhitektide kollektiivi tööd või tegevused peavad olema selgelt esile toodud ühisloominguna nimetades kõik kaasautorid.
2.4 Preemia saamiseks esitatud kandidaadi või kandidaatide kollektiivi iga liikme vanuse ülempiir on 40 aastat.
2.5 Preemia kandidaadid peavad kuuluma EALi või selle noortesektsiooni.

3. Preemia.

3.1 Preemia auhind on maailmareis väärtuses 5000 eurot, mis sisaldab preemia saaja soovi korral ka päevaraha, mis on Eesti õigusaktide alusel ette nähtud. Auhind tuleb kasutada ära kahe aasta jooksul pärast preemia saamist.
3.2 Preemiat rahastab Heldur Meerits ja reisi korraldab ASi GoTravel reisibüroo (täpsed tingimused on statuudi lisas).
3.3 Preemia saajalt oodatakse maailmareisi kajastamist vastavalt statuudi lisa p.2.

4. Žürii.

4.1 Žüriis on vähemalt viis liiget: üks arhitektuurikriitik, kaks ettevõtjat ja kaks arhitekti.
4.2 Üks žürii liige on pärit väljastpoolt Eestit.
4.3 Žürii koosseisu määrab EALi eestseisus.
4.4 Žürii valib kandidaatidest preemia nominendid.

5. Kandidaatide esitamine.

5.1 Kandidaate saavad esitada EALi liikmed ja erialaorganisatsioonid. Põhjendatud ettepanek tuleb saata EALi (Põhja pst 27a, 10415 Tallinn; info@arhliit.ee).
5.2 Kandidaatide esitamise tähtaeg on 31. märts 2021.
5.3 Pärast kandidaadi esitamist pöördub EAL projektijuht kandidaadi poole ja palub
esitada eestikeelse CV, kus on välja toodud minimaalselt 5 loomingu näidet.

6. Preemia väljaandmine.

Preemia antakse välja üle aasta ja kuulutatakse välja EALi üldkogu koosolekul (15. juunil 2021).

LISA

Preemia auhinna tingimused

1) Preemia auhind on maailmareis väärtuses 5000 eurot. Summa sisaldab preemia saaja soovi korral ka päevaraha, mis on Eesti õigusaktide alusel ette nähtud, juhul kui preemia saaja vormistab selle ise oma ettevõtte lähetusena.
2) Preemia saajalt oodatakse oma reisi kajastamist artikli ja fotode kujul, mille ta annab pärast reisi kasutamiseks GoTraveli turundusosakonnale.
3) Preemia saaja peab teatama GoTravelile eelistatud reisikuupäevad ja broneerima reisi hiljemalt pooleteise aasta jooksul pärast preemia saamist. Kui ta ei ole selleks ajaks broneeringut kinnitanud, kaotab ta õiguse auhinnale.
4) Preemiareis peab toimuma kahe aasta jooksul peale võidu väljakuulutamist.
5) Preemia saaja tagab, et tal ja tema reisikaaslasel on reisi ajal kehtiv reisidokument ning vajaduse korral viisa, samuti piisavalt raha reisi ajaks.
6) Preemia saajal on õigus koostöös GoTraveliga oma auhinnareisi muuta või täiendada, tasudes auhinna väärtust ületava summa ise GoTraveli esitatud arve alusel.
7) GoTravel ei vastuta preemiareisi ärajäämise eest preemia saajast tulenevatel põhjustel.
8) Kui preemiareis hilineb või jääb ära GoTravelist mitteolenevatel põhjustel, ei korva GoTravel reisikahjusid ega uute reisipiletite vormistamise kulusid.
9) Preemiareisi ei asendata teist liiki auhinnaga ega hüvitata rahas.