Arhitektide Liit

© 2008—2021

Toomas Paaver

Sündinud 8.08.1976

Toomas Paaver

linnalahendused.ee—
paik.ee—

Haridus ja kutse

Liikmelisus

Töökohad ja töö juhtorganites

Töö juhtorganites

Valik planeerimisalaseid tööd

Olulisemad valmisehitatud ehitusprojektid

Muud projekti juhi või autorina teostatud olulisemad tööd

Jooksvad tööd

Osalemine kollektiivselt valminud töödes

Töö õppejõuna

Arhitektuuri ja planeerimisalaste võistlustingimuste koostamine

Premeeritud tööd arhitektuurivõistlustel

Preemiad valmisehitiste konkurssidel

Avaldatud artiklid

Ajakirjanduses avaldatud intervjuud ja vestlusringid

Tele- ja raadiointervjuud

Ettekanded konverentsidel

Installatsioonid, aktsioonid, kunstiprojektid

Muud olulisemad tegevused